Bir servis sağlayıcı ile bu servisi kullanmak isteyen bir kişi arasındaki yasal anlaşmalar

Web Sitesi Kullanım Koşulları

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. "www.denthub.com.tr" bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Denthub, üçüncü kişi mahiyetindeki gerçek ve tüzel kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygılıdır. Fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini veya buna yol açacak bir şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen ihbarlarınızı ve karşı bildirimlerinizi telif hakkı temsilcilerimize ……… adresinden, …….. üzerinden e-mail yoluyla; veya ………. numaralı telefonu arayarak bildiriniz.

1.    Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen:

“denthub" ve Site”: www.denthub.com.tr markasını ve websitesini,
“Hak Sahibi Şirket”: Medkor Sağlık ve Bilişm Hizmetleri Ltd. Şti.’yi
“Sözleşme”: Web sitesi kullanım koşullarının düzenlendiği işbu sözleşmeyi,
 “Kullanıcı”: www.clinichub.com web sitesine girerek bilgilerini paylaşan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder. 

2.    Taraflar 

İşbu Sözleşme, bir tarafta Hak Sahibi Şirket ile, DentHub'a üye olan Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

3.    Ticari markalar, fikri mülkiyet, telif hakları

3.1.    Denthub'ın tüm hakları Medkor Sağlık  ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti'ye aittir. 

3.2.    Denthub'da yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez yada dağıtılamaz 


4.    Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

Denthub, herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Denthub ve Hak Sahibi Şirket site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı Denthub veya Hak Sahibi Şirket’e sorumluluk yüklenemez. Kullanım koşulları size bildirildikten sonra siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşme, sizinle Şirket arasında herhangi bir ortaklık, iş ortaklığı, işçi- işveren, acente veya franchise veren-franchising alan ilişkisi yaratmaz ve asla bu şekilde yorumlanamaz. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu Sözleşme'den ayrılabilir kabul edilecek ve ayrılan bu kısım kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin bir kısmını veya tamamını, önceden verilmiş açık yazılı onayımız olmadığı sürece temlik edemez, devredemez veya alt lisanslayamazsınız. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, her hangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslayabiliriz

5.    Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

Denthub direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.clinichub.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, Denthub'ın linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca Denthub'ın böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

6.    Kullanıcı Bilgileri Hakkında

Denthub aracılığı ile vermiş olduğunuz ad, soyad, kimlik numarası, adres gibi kişisel bilgileriniz Denthub ile bağlantılı şirketler, ortaklar ve acenteler ile paylaşılmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız. Yukarıda sayılan bilgiler haricinde istemiş olduğunuz, hizmetimize göre değişebilen başkaca kişisel bilgilerinizi de vermeniz zorunludur. Bahsedilen bilgiler doğrudan ya da dolaylı ilgili bulunan bir durum söz konusu olduğunda, uygulamadaki kural ve düzenlemelere uygun olarak, Denthub'ın ve/veya sitenin diğer kullanıcılarının hak ve kazancı gözetilerek veri üçüncü kişilere aktarılabilir

7.    Denthub'ın Kullanımına İlişkin Koşullar ve Yükümlülükler

7.1. Kullanıcıların Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Site’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
7.2. Kullanıcı, Websitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7.3. Kullanıcı’lar Websitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Denthub'ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7.4. Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Denthub'ın amacına uygun olarak kullanmakla ve görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Kullanıcı tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

7.5. Denthub, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcı’ların Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

7.6. Detnhub, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Denthub, aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Websitesi’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Detnhub, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

7.7. Detnhub, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Denthuba yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

7.8. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Denthub'ın “Web Sitesi Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Denthub'ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

7.9. Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, Websitesi’in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, sitenin ve Websitesi’daki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Denthub'ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; Denthub, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.


8.    Kullanıcı Güvenliği

8.1. Dent'hub'ın toplamış olduğu tüm bilgiler güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Kullanıcılar tarafından doldurulan formlar, iletme esnasında şifrelenerek SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, elimize ulaştıktan sonra da bizim için her zaman esas olan sıkı güvenli ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. Girmiş olduğunuz veriler, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince saklanmaktadır.

8.2. Denthub Site’nin kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir maddi ve manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Site’nin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Site’nin tüm hakları, sahibi olan firma Medkor Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş'ye aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.


9. Sorumluluk Reddi

İş bu sözleşmede yer alan hükümleri okumak Kullanıcıların yükümlülüğündedir, Denthub'ı kullanarak bu hükümleri Kullanıcılar kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Denthub üzerinden ya da başka iletişim kanallarından ya da bireysel yapılan hiçbir taahhütten, akitten ve zarardan sorumlu olmayacağını beyan eder ve işbu sözleşmeyi, kabul edip hizmetten yararlanmaya başlayan her kullanıcı böyle bir talep ile Denthub başvurmayacağını beyan etmiş sayılır.

Soru Sor